Opći uvjeti poslovanja


Prijava:

Prije ulaska u kamp treba izvršiti prijavu na recepciji i identificirati se pomoću osobne iskaznice ili putovnice.

Odjava:

Odjava i plaćanje boravka se može obaviti na odlasku ili dan prije odlaska u tijeku radnog vremena na recepciji. Kamp se mora napustiti na dan odlaska, najkasnije do 12 sati. U suprotnom ćemo naplatiti dodatni dan boravka.

Vrijeme odmora:

Između 24.00 i 7.00 sati u kampu treba biti tišina. U to vrijeme nije dozvoljena uporaba radija, televizije, glazbenih instrumenata, pjevanje, glasno pričanje ili na bilo koji drugi način stvaranje buke. U to vrijeme je zabranjen ulaz, vožnja i pozicioniranje vozila.

Čistoća:

Molimo da vodite računa o čistoći na vašoj parceli, kamp mjestu, sanitarnom čvoru i plaži. Otpatke bacajte u vrećice i za to pripremljene kontejnere i kante u kampu. Molimo da obratite pozornost na cvijeće i da ne zabijate čavle u stabla drveća. Unutar kampa je zabranjeno pranje vozila ili plovila.

Paljenje vatre:

Zbog visokog rizika od požara, zakonom je zabranjeno paljenje vatre na otvorenom. Ne bacajte opuške, užarene ili zapaljene žigice u okoliš, pažljivo gasite svijeće prije odlaska na počinak.
Zabranjeno je korištenje lako zapaljivih ili eksplozivnih supstanci u krugu kampa.

Vrijedne stvari:

Uprava kampa ne preuzima odgovornost za vrijednosti koje ostaju u šatorima, kamp prikolicama ili vozilima.
Pronađene predmete molimo predajte na recepciju kampa.

Posjetitelji:

Posjetitelji se moraju prijaviti na recepciju kampa. Za kraći boravak, obavezni su platiti boravak po važećem cjeniku, za duži boravak, plaćaju standardnu boravišnu naknadu.

Dragi gosti,
želimo Vam ugodan boravak u našem kampu.
Uprava kampa Uvala borova
Uvala Borova
Parcele
Uvala Borova
Cjenik
Uvala Borova
Ponuda
Uvala Borova
Kontakt
Navigacija